Exposicions al CEP de Palma

"Volem comunicar-vos que teniu a la vostra disposició un espai al nostre edifici del CEP de Palma Jaume Cañellas, on podeu exposar els treballs artístics realitzats individualment o amb el vostre alumnat.

Mitjançant aquestes exposicions ens agradaria donar difusió a la feina que cada dia realitzau amb els vostres alumnes i que sovint roman únicament dins l’àmbit del propi centre. Igualment volem oferir aquest espai a tots aquells docents que tenguin inquietuds artístiques i que vulguin donar a conèixer allò que fan.

Si estau interessats/des a participar-hi, vos podeu posar en contacte amb les persones encarregades de la Comissió d’Exposicions del CEP de Palma Jaume Cañellas que trobareu a la pàgina web: http://ceppalma.caib.es/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=63