Mini Unitats Didàctiques

Les Mini Unitats Didàctiques (MUD) són propostes de treball sobre un tema d'estudi de les àrees curriculars. Cada MUD conté:

Apartat informatiu, on diversos elements multimèdia ajuden a entendre les exposicions i a dur a terme les activitats plantejades.
Pràctica, on es plantegen una o diverses propostes de treball relacionades amb el tema en estudi. Avaluació, on es proposen activitats d'autoavaluació.
Us presentam les MUD creades com a una activitat del curs de formació a distància "Elaboració de Mini Unitats didàctiques (MUD)", dels autors Jesús Arbués i Joan Gelabert.
http://weib.caib.es/Recursos/muds/inici.htm#mud

Read Users' Comments (0)

0 Response to "Mini Unitats Didàctiques"