Quaderns Virtuals

Quaderns virtuals és un entorn d'aprenentatge digital que permet crear materials amb diferents tipus d'activitats (selecció, ordenació, omplir espais, arrossegar, zones sensibles i dibuix) per tal d'avaluar el progrés i rendiment dels estudiants. El professorat pot aprofitar els QV ja realitzats per passar-los als seu alumnat a través del Visualitzador amb l'objectiu de l'exercitació, aprenentatge i autoavaluació.

Read Users' Comments (0)

0 Response to "Quaderns Virtuals"